Az időskorúak életkörülményeinek néhány jellemzője Magyarországon

Dokumentumok : KSH Adatok  

 

A Központi Statisztikai Hivatal megkülönböztetett figyelemmel kíséri az időskorú lakosság létszámának, összetételének jellemzőit, életkörülményeinek alakulását. Az elmúlt év végén „Időskorúak Magyarországon” elnevezéssel külön munkacsoport jött létre a KSH szakembereinek részvételével. A munkacsoport – szorosan együttműködve az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal – azt tekinti feladatának, hogy statisztikai adatokkal, kutatásokkal, elemzésekkel segítse elő azokat a programokat, amelyek célja az idős emberek életkörülményeinek, biztonságának javítása. Ez az átfogó célkitűzés jól mutatja, hogy a két intézmény közötti szakmai együttműködést rendszeressé és hosszú távúvá szeretnénk tenni. A statisztikai információknak természetesen a Kormány mellett működő Idősügyi Tanács is felhasználója, amelynek munkájában a KSH is részt vesz.
A KSH és az EszCsM együttműködésében jelenleg előkészületben van egy, az időskorú népesség legfőbb jellemzőire kiterjedő adattár, amelyet könnyen kezelhető zsebkönyv-formában szeretnénk rövidesen megjelentetni. A következő statisztikai táblázatok egy kis ízelítőt nyújtanak a készülő kiadvány főbb témaköreiből és gondolatébresztő adataiból.

1. A népesség számának alakulása nemek és kiemelt korcsoportok szerint, 1901, 1949, 2001, 2050

2. A népesség korcsoport és településtípus szerint, 2001

3. A 60 éves és idősebbek vallás és településtípus szerint, 2001

4. A háztartások a háztartásban élők korösszetétele és településtípus szerint, 2001 (ezer háztartás)

5. A háztartások korösszetétele, 1980-2001

6. Az egyes életkorokban várható élettartam nemek és terület szerint, 2001

7. Néhány fontosabb bejelentett fertőző megbetegedés aránya korcsoportok szerint, 2001 (százezer megfelelő korú és nemű lakosra számítva)

8. Adott évben megállapított saját jogú nyugdíjak száma, valamint 1990-hez viszonyított aránya, 1990-2001

9. Az egy főre jutó évi bevételek és jövedelmek, Ft

10. Élelmiszerekre fordított egy főre jutó évi kiadások, Ft

11. Lakásfenntartásra fordított egy főre jutó évi kiadások, Ft

12. Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás, 2001

13. A csak idősek által lakott lakások szobaszám, komfortosság és településtípus szerint, 2001

14. A lakott lakások szobaszám, komfortosság és korösszetétel szerint, 2001

15. Időskorúak járadéka

16. Alapellátásban részesítettek adatai

17. Idősek otthonának férőhelyszáma fenntartók szerint

18. Időskorúak gondozóházának, szállást biztosító idősek klubjának férőhelyszáma fenntartók szerint

19. Időfelhasználás. Változások a 60–69 éves népesség napi átlagos időbeosztásában, átlagos tavaszi nap (1977-2000)

20. Amire a gyermekeket nevelni kell… (az említések %-ában)

21. Vélemények az öregekről (%)

22. Ki tekinthető öregnek (az említések %-ában)

23. A bűncselekménnyek sértettjeinek gyakorisága saját korcsoportján belül, 2001

24. Jogerősen elítélt 18 éven felüliek, 2001

25. Az önkormányzati képviselők száma és megoszlása korcsoport szerint

26. A polgármesterek száma és megoszlása korcsoport szerint

27. A parlamenti pártok képviselőinek száma korcsoportok szerint, 1990-2002

28. A parlamenti pártok képviselőinek megoszlása korcsoportok szerint, 1990–2002

29. Fogyasztási kiadások megoszlása

30. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

31. Magyarország idős lakosságának száma, aránya

32. Terjedő öregedés

33. A demográfiai öregedés

Vissza az előző szintre