Baleseti rokkantság nyugdíj
Nyugdíj : Részletes információk : Baleseti rokkantság nyugdíj  

 

Baleseti rokkantsági nyugdíj üzemi baleset, vagy foglalkozási betegség esetén jár.
Baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki munkaképességét hatvanhét százalékban túlnyomóan üzemi baleset következtében elvesztette, és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.
Baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult az is, aki munkaképességét ötven százalékban szilikózis, vagy azbesztózis következtében vesztette el.

Baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz szolgálati idő nem szükséges. A megszerzett szolgálati idő csak a nyugdíj mértékét emeli.

A baleseti rokkantsági nyugdíj összegét a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint, vagy ha az kedvezőbb, az igénylő kérelmére a balesetet megelőző egyévi, nyugdíjjárulék alapját képező kereset alapján kell meghatározni.
A balesti rokkantsági nyugdíj mértéke a rokkantság fokától és a szolgálati idő tartamától függ. A rokkantság fokának megfelelően

  • a III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki munkaképességének a hatvanhét – szilikózis miatt az ötven – százalékát elvesztette, de nem teljesen munkaképtelen,
  • a II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul,
  • az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen és mások gondozására szorul.

A baleseti rokkantsági nyugdíj összege az előzőekben meghatározott rokkantsági csoportok sorrendjében a havi átlagkereset hatvan, hatvanöt, illetőleg hetven százaléka.
A baleseti rokkantsági nyugdíj összege a szolgálati idő minden éve után a havi átlagkereset egy százalékával emelkedik.

A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha a nyugdíjas munkaképesség-csökkenése a hatvanhét – szilikózis, azbesztózis miatt az ötven – százalékot már nem éri el.
Állapotjavulás nélkül is megszűnik a baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság akkor, ha a nyugdíjas rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás előtti munkakörben rokkantság nélkül elérhetne. A baleseti sérült részére ebben az esetben – a baleseti rokkantsági nyugdíj helyett – 4. fokozatú baleseti járadékot kell megállapítani.

Baleseti rokkantsági nyugdíj feléledésénél a rokkantsági nyugdíj feléledésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Újabb üzemi baleset esetén valamennyi baleset következményét együttesen kell figyelembe venni. Ez esetben a baleseti rokkantsági nyugdíjat a korábbi és az újabb üzemi balesetre irányadó átlagkeresetek közül a kedvezőbb alapján kell megállapítani.